دانلود زیرنویس فارسی انیمه های ساخت چین - ساب گیت

برنامه پخش هفتگی انیمه ها

سال انتشار: 2018
MAL
7.51 از 10,471 رأی
قسمت ها: 12
مدت زمان: 19 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: اتمام پخش
ساخت: چین
نام انیمه: Quanzhi Fashi 3rd Season
بروزشده در 2 سال پیش چهار شنبه منتشر شده در 2 سال پیش جمعه 4,859 بازدید
سال انتشار: 2016
MAL
7.37 از 31,371 رأی
قسمت ها: 12
مدت زمان: 18 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: اتمام پخش
ساخت: چین
نام انیمه: Quanzhi Fashi
بروزشده در 2 سال پیش چهار شنبه منتشر شده در 2 سال پیش جمعه 1,681 بازدید
سال انتشار: 2017
MAL
6.73 از 16,792 رأی
قسمت ها: 12
مدت زمان: 18 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: اتمام پخش
ساخت: چین
نام انیمه: Quanzhi Fashi 2nd Season
بروزشده در 2 سال پیش چهار شنبه منتشر شده در 2 سال پیش جمعه 4,057 بازدید
سال انتشار: 2017
MAL
از 0 رأی
قسمت ها: 1
مدت زمان: 1 ساعت 10 دقیقه
وضعیت: اتمام پخش
ساخت: چین
نام انیمه: Xing You Ji: Fengbao Famila
بروزشده در 2 سال پیش چهار شنبه منتشر شده در 2 سال پیش جمعه 502 بازدید
سال انتشار: 2017
MAL
6.58 از 179 رأی
قسمت ها: 20
مدت زمان: 22 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: اتمام پخش
ساخت: چین
نام انیمه: Hua Jianghu: Huan Shi Men Sheng
بروزشده در 2 سال پیش چهار شنبه منتشر شده در 2 سال پیش جمعه 2,175 بازدید
سال انتشار: 2018
MAL
6.27 از 115 رأی
قسمت ها: 12
مدت زمان: 12 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: اتمام پخش
ساخت: چین
نام انیمه: Ling Yu 6th Season
بروزشده در 2 سال پیش چهار شنبه منتشر شده در 2 سال پیش جمعه 852 بازدید
سال انتشار: 2018
MAL
7.14 از 4,148 رأی
قسمت ها: 12
مدت زمان: 20 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: اتمام پخش
ساخت: چین
نام انیمه: Tu Bian Ying Xiong Leaf
بروزشده در 2 سال پیش چهار شنبه منتشر شده در 2 سال پیش جمعه 1,048 بازدید
سال انتشار: 2019
MAL
8.45 از 34,633 رأی
قسمت ها: 8
مدت زمان: 24 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: اتمام پخش
ساخت: چین
نام انیمه: Mo Dao Zu Shi: Xian Yun Pian
بروزشده در 2 سال پیش چهار شنبه منتشر شده در 2 سال پیش جمعه 7,212 بازدید
سال انتشار: 2018
MAL
7.04 از 2,355 رأی
قسمت ها: 26
مدت زمان: 3 دقیقه
نوع: سریال
وضعیت: اتمام پخش
ساخت: چین
نام انیمه: Nobunaga no Shinobi: Anegawa Ishiyama-hen
بروزشده در 2 سال پیش چهار شنبه منتشر شده در 2 سال پیش جمعه 344 بازدید
سال انتشار:
MAL
از 0 رأی
قسمت ها: نامشخص
مدت زمان:
نوع:
وضعیت:
ساخت: چین
نام انیمه: Huyao Xiao Hongniang
بروزشده در 2 سال پیش چهار شنبه منتشر شده در 2 سال پیش جمعه 712 بازدید