دانلود زیرنویس فارسی انیمه های ساخت چین - ساب گیت

برنامه پخش هفتگی انیمه ها

سال انتشار: 2020
MAL
7.84 از 4,641 رأی
قسمت ها: 10
مدت زمان: 20 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: اتمام پخش
ساخت: چین
نام انیمه: Chuan Shu Zijiu Zhinan
بروزشده در 11 ماه پیش شنبه منتشر شده در 2 سال پیش جمعه 5,689 بازدید
سال انتشار: 2021
MAL
6.94 از 274 رأی
قسمت ها: 40
مدت زمان: 7 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: اتمام پخش
ساخت: چین
نام انیمه: Xing Wushen Jue
بروزشده در 11 ماه پیش شنبه منتشر شده در 1 سال پیش پنچ شنبه 4,189 بازدید
سال انتشار: 2021
MAL
از 0 رأی
قسمت ها: 40
مدت زمان: 10 دقیقه
نوع: سریال
وضعیت: درحال پخش
ساخت: چین
نام انیمه: Incomparable Demon King
بروزشده در 11 ماه پیش شنبه منتشر شده در 1 سال پیش دو شنبه 3,492 بازدید
سال انتشار: 2019
MAL
7 از 565 رأی
قسمت ها: 60
مدت زمان: 9 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: اتمام پخش
ساخت: چین
نام انیمه: Wan Jie Shen Zhu
بروزشده در 1 سال پیش دو شنبه منتشر شده در 2 سال پیش دو شنبه 6,639 بازدید
سال انتشار: 2021
MAL
8.41 از 1,158 رأی
قسمت ها: 13
مدت زمان: 24 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: اتمام پخش
ساخت: چین
نام انیمه: Doupo Cangqiong: San Nian Zhi Yue
بروزشده در 1 سال پیش یک شنبه منتشر شده در 1 سال پیش دو شنبه 1,231 بازدید
سال انتشار: 2021
MAL
6.6 از 127 رأی
قسمت ها: 208
مدت زمان: 9 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: درحال پخش
ساخت: چین
نام انیمه: Wan Jie Shen Zhu 3rd Season
بروزشده در 1 سال پیش چهار شنبه منتشر شده در 1 سال پیش پنچ شنبه 1,936 بازدید
سال انتشار: 2020
MAL
از 0 رأی
قسمت ها: 56
مدت زمان: 8 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: اتمام پخش
ساخت: چین
نام انیمه: Wan Jie Chun Qiu
بروزشده در 1 سال پیش شنبه منتشر شده در 2 سال پیش پنچ شنبه 4,492 بازدید
سال انتشار: 2021
MAL
7.18 از 350 رأی
قسمت ها: 128
مدت زمان: 7 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: درحال پخش
ساخت: چین
نام انیمه: Wu Shang Shen Di 2nd Season
بروزشده در 1 سال پیش جمعه منتشر شده در 1 سال پیش شنبه 4,456 بازدید
سال انتشار: 2020
MAL
7.39 از 471 رأی
قسمت ها: 180
مدت زمان: 11 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: درحال پخش
ساخت: چین
نام انیمه: Ling Jian Zun 4th Season
بروزشده در 1 سال پیش جمعه منتشر شده در 2 سال پیش پنچ شنبه 7,302 بازدید
سال انتشار: 2020
MAL
6.28 از 136 رأی
قسمت ها: 70
مدت زمان: 8 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: اتمام پخش
ساخت: چین
نام انیمه: Xian Feng Jian Yu Lu
بروزشده در 1 سال پیش جمعه منتشر شده در 2 سال پیش دو شنبه 2,887 بازدید