دانلود زیرنویس فارسی انیمه های ساخت چین - ساب گیت

برنامه پخش هفتگی انیمه ها

سال انتشار: 2020
MAL
6.83 از 293 رأی
قسمت ها: 160
مدت زمان: 11 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: درحال پخش
ساخت: چین
نام انیمه: Jue Shi Wu Hun
بروزشده در 1 سال پیش چهار شنبه منتشر شده در 2 سال پیش سه شنبه 10,230 بازدید
سال انتشار: 2021
MAL
از 0 رأی
قسمت ها: نامشخص
مدت زمان: 19 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: درحال پخش
ساخت: چین
نام انیمه: Budo Xianzun
منتشر شده در 1 سال پیش دو شنبه 703 بازدید
سال انتشار: 2020
MAL
7.18 از 217 رأی
قسمت ها: 54
مدت زمان: 6 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: اتمام پخش
ساخت: چین
نام انیمه: Wan Jie Fa Shen
بروزشده در 1 سال پیش پنچ شنبه منتشر شده در 2 سال پیش چهار شنبه 9,218 بازدید
سال انتشار: 2020
MAL
6.76 از 214 رأی
قسمت ها: 80
مدت زمان: 8 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: اتمام پخش
ساخت: چین
نام انیمه: Tian Huang Zhan Shen
بروزشده در 1 سال پیش پنچ شنبه منتشر شده در 2 سال پیش پنچ شنبه 5,627 بازدید
سال انتشار: 2021
MAL
8.83 از 43,615 رأی
قسمت ها: 11
مدت زمان: 23 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: اتمام پخش
ساخت: چین
نام انیمه: Shiguang Dailiren
بروزشده در 1 سال پیش جمعه منتشر شده در 1 سال پیش جمعه 7,176 بازدید
سال انتشار: 2021
MAL
از 0 رأی
قسمت ها: 6
مدت زمان: 18 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: اتمام پخش
ساخت: چین
نام انیمه: Sou Xuan Lu Zhi Chen Ling Ji
منتشر شده در 1 سال پیش سه شنبه 932 بازدید
سال انتشار: 2021
MAL
8.02 از 1,284 رأی
قسمت ها: 24
مدت زمان: 24 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: اتمام پخش
ساخت: چین
نام انیمه: Doupo Cangqiong 4th Season
بروزشده در 1 سال پیش یک شنبه منتشر شده در 1 سال پیش یک شنبه 10,163 بازدید
سال انتشار: 2021
MAL
7.59 از 360 رأی
قسمت ها: 13
مدت زمان: 19 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: اتمام پخش
ساخت: چین
نام انیمه: Tian Bao Fuyao Lu 2nd Season
بروزشده در 1 سال پیش یک شنبه منتشر شده در 1 سال پیش جمعه 3,183 بازدید
سال انتشار: 2021
MAL
8.52 از 8,824 رأی
قسمت ها: 1
مدت زمان: 22 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: اتمام پخش
ساخت: چین
نام انیمه: Tian Guan Ci Fu Special
بروزشده در 1 سال پیش جمعه منتشر شده در 2 سال پیش یک شنبه 2,099 بازدید
سال انتشار: 2020
MAL
7.78 از 748 رأی
قسمت ها: 52
مدت زمان: 19 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: اتمام پخش
ساخت: چین
نام انیمه: Yi Nian Yong Heng
بروزشده در 1 سال پیش سه شنبه منتشر شده در 2 سال پیش پنچ شنبه 17,925 بازدید