دانلود زیرنویس فارسی انیمه های ساخت چین - ساب گیت

برنامه پخش هفتگی انیمه ها

سال انتشار: 2019
MAL
7.32 از 991 رأی
قسمت ها: 40
مدت زمان: 7 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: اتمام پخش
ساخت: چین
نام انیمه: Wan Jie Xian Zong 2nd Season
بروزشده در 1 سال پیش دو شنبه منتشر شده در 2 سال پیش جمعه 4,946 بازدید
سال انتشار: 2021
MAL
6.38 از 116 رأی
قسمت ها: 50
مدت زمان: 9 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: اتمام پخش
ساخت: چین
نام انیمه: Wei Wo Du Shen
بروزشده در 1 سال پیش جمعه منتشر شده در 1 سال پیش دو شنبه 3,124 بازدید
سال انتشار: 2021
MAL
7.13 از 189 رأی
قسمت ها: 50
مدت زمان: 10 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: اتمام پخش
ساخت: چین
نام انیمه: Wan Jie Du Zun
بروزشده در 1 سال پیش چهار شنبه منتشر شده در 1 سال پیش چهار شنبه 5,274 بازدید
سال انتشار: 2018
MAL
8.08 از 1,945 رأی
قسمت ها: 52
مدت زمان: 20 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: اتمام پخش
ساخت: چین
نام انیمه: Douluo Dalu 2nd Season
بروزشده در 1 سال پیش شنبه منتشر شده در 2 سال پیش جمعه 42,784 بازدید
سال انتشار: 2020
MAL
6.83 از 443 رأی
قسمت ها: 260
مدت زمان: 12 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: درحال پخش
ساخت: چین
نام انیمه: Dubu Xiaoyao
بروزشده در 1 سال پیش جمعه منتشر شده در 2 سال پیش دو شنبه 12,017 بازدید
سال انتشار: 2021
MAL
از 0 رأی
قسمت ها: 45
مدت زمان: 8 دقیقه
نوع: سریال
وضعیت: درحال پخش
ساخت: چین
نام انیمه: Supreme Galaxy
منتشر شده در 1 سال پیش جمعه 1,793 بازدید
سال انتشار: 2021
MAL
6.35 از 170 رأی
قسمت ها: 62
مدت زمان: 11 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: اتمام پخش
ساخت: چین
نام انیمه: Kuang Shen Mo Zun
بروزشده در 1 سال پیش جمعه منتشر شده در 1 سال پیش جمعه 3,686 بازدید
سال انتشار: 2017
MAL
از 0 رأی
قسمت ها: 21
مدت زمان: Unknown
نوع: ONA
وضعیت: اتمام پخش
ساخت: چین
نام انیمه: Mu Wang Zhi Wang: Han Tie Dou
بروزشده در 1 سال پیش چهار شنبه منتشر شده در 2 سال پیش سه شنبه 2,796 بازدید
سال انتشار: 2020
MAL
6.57 از 3,183 رأی
قسمت ها: 14
مدت زمان: 21 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: اتمام پخش
ساخت: چین
نام انیمه: Yao Jing Zhong Zhi Shou Ce
بروزشده در 1 سال پیش شنبه منتشر شده در 2 سال پیش دو شنبه 2,830 بازدید
سال انتشار: 2016
MAL
6.25 از 103 رأی
قسمت ها: 1
مدت زمان: 1 ساعت 57 دقیقه
وضعیت: اتمام پخش
ساخت: چین
نام انیمه: Jue Ji
بروزشده در 1 سال پیش چهار شنبه منتشر شده در 2 سال پیش دو شنبه 814 بازدید