دانلود زیرنویس فارسی سریال - ساب گیت

سال انتشار: 2016
امتیاز: 7.3 از 111,357 رأی
زبان فیلم: English Spanish Polish
مدت زمان: 55 دقیقه|702 دقیقه|761 دقیقه
نوع: سریال
محصول: USA
نام فیلم: Luke Cage
بروزشده در 2 سال پیش سه شنبه منتشر شده در 2 سال پیش دو شنبه 126 بازدید
سال انتشار: 2015
امتیاز: 8.6 از 345,770 رأی
زبان فیلم: English
مدت زمان: 54 دقیقه
نوع: سریال
محصول: USA
نام فیلم: Daredevil
بروزشده در 2 سال پیش سه شنبه منتشر شده در 2 سال پیش دو شنبه 237 بازدید
سال انتشار: 2015
امتیاز: 8.3 از 61,748 رأی
زبان فیلم: English
مدت زمان: 60 دقیقه
نوع: سریال
محصول: UK
نام فیلم: The Last Kingdom
بروزشده در 2 سال پیش سه شنبه منتشر شده در 2 سال پیش دو شنبه 230 بازدید
سال انتشار: 2018
امتیاز: 6.9 از 28,388 رأی
زبان فیلم: Turkish
مدت زمان: 40 دقیقه|395 دقیقه|359 دقیقه
نوع: سریال
محصول: Turkey
نام فیلم: The Protector
بروزشده در 2 سال پیش سه شنبه منتشر شده در 2 سال پیش دو شنبه 215 بازدید
سال انتشار: 2016
امتیاز: 8.8 از 725,969 رأی
زبان فیلم: English Russian
مدت زمان: 51 دقیقه
نوع: سریال
محصول: USA
نام فیلم: Stranger Things
بروزشده در 2 سال پیش سه شنبه منتشر شده در 2 سال پیش دو شنبه 183 بازدید
سال انتشار: 2019
امتیاز: 9.4 از 442,832 رأی
زبان فیلم: English
مدت زمان: 330 دقیقه
نوع: سریال
محصول: USA UK
نام فیلم: Chernobyl
بروزشده در 2 سال پیش سه شنبه منتشر شده در 2 سال پیش دو شنبه 119 بازدید
سال انتشار: 2018
امتیاز: 8.4 از 12,759 رأی
زبان فیلم: English
مدت زمان: 26 دقیقه
نوع: سریال
محصول: USA Canada
نام فیلم: The Dragon Prince
بروزشده در 2 سال پیش سه شنبه منتشر شده در 2 سال پیش دو شنبه 179 بازدید
سال انتشار: 1994
امتیاز: 8.9 از 751,082 رأی
زبان فیلم: English Dutch Italian French
مدت زمان: 22 دقیقه|5,280 دقیقه
نوع: سریال
محصول: USA
نام فیلم: Friends
بروزشده در 2 سال پیش سه شنبه منتشر شده در 2 سال پیش دو شنبه 752 بازدید
سال انتشار: 2011
امتیاز: 9.3 از 1,659,193 رأی
زبان فیلم: English
مدت زمان: 57 دقیقه
نوع: سریال
محصول: USA UK
نام فیلم: Game of Thrones
بروزشده در 2 سال پیش سه شنبه منتشر شده در 2 سال پیش دو شنبه 563 بازدید
سال انتشار: 2013
امتیاز: 8.8 از 448,432 رأی
زبان فیلم: English
مدت زمان: 51 دقیقه
نوع: سریال
محصول: USA
نام فیلم: House of Cards
بروزشده در 2 سال پیش سه شنبه منتشر شده در 2 سال پیش دو شنبه 296 بازدید