دانلود زیرنویس فارسی فیلم های سال 1997 - ساب گیت

سال انتشار: 1997
امتیاز: از 0 رأی
زبان فیلم:
مدت زمان:
نوع: فیلم
محصول:
نام فیلم: Carne trémula
منتشر شده در 1 سال پیش شنبه 550 بازدید
سال انتشار: 1997
امتیاز: 6.9 از 266,743 رأی
زبان فیلم: English Spanish
مدت زمان: 115 دقیقه|123 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: USA
نام فیلم: Con Air
بروزشده در 1 سال پیش یک شنبه منتشر شده در 2 سال پیش چهار شنبه 220 بازدید
سال انتشار: 1997
امتیاز: 6.5 از 173,382 رأی
زبان فیلم: English Russian
مدت زمان: 124 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: USA Germany
نام فیلم: Air Force One
بروزشده در 1 سال پیش یک شنبه منتشر شده در 2 سال پیش چهار شنبه 152 بازدید
سال انتشار: 1997
امتیاز: 5.6 از 7,095 رأی
زبان فیلم: English Russian
مدت زمان: 94 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: USA
نام فیلم: Playing God
بروزشده در 1 سال پیش یک شنبه منتشر شده در 2 سال پیش چهار شنبه 146 بازدید
سال انتشار: 1997
امتیاز: 5.3 از 81,451 رأی
زبان فیلم: English
مدت زمان: 93 دقیقه|90 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: USA
نام فیلم: Flubber
بروزشده در 1 سال پیش پنچ شنبه منتشر شده در 2 سال پیش چهار شنبه 146 بازدید
سال انتشار: 1997
امتیاز: 7.2 از 95,704 رأی
زبان فیلم: English
مدت زمان: 91 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: UK USA
نام فیلم: The Full Monty
بروزشده در 1 سال پیش سه شنبه منتشر شده در 2 سال پیش چهار شنبه 193 بازدید
سال انتشار: 1997
امتیاز: 6.5 از 174,958 رأی
زبان فیلم: English German Danish Mandarin Cantonese
مدت زمان: 119 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: UK USA
نام فیلم: Tomorrow Never Dies
بروزشده در 1 سال پیش پنچ شنبه منتشر شده در 2 سال پیش چهار شنبه 289 بازدید
سال انتشار: 1997
امتیاز: 7.2 از 1,726 رأی
زبان فیلم: Mandarin
مدت زمان: 90 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: Hong Kong China
نام فیلم: You hua hao hao shuo
بروزشده در 1 سال پیش یک شنبه منتشر شده در 1 سال پیش پنچ شنبه 127 بازدید
سال انتشار: 1997
امتیاز: 7.7 از 418,300 رأی
زبان فیلم: English Swedish German Arabic Egyptian (Ancient)
مدت زمان: 126 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: France UK USA
نام فیلم: The Fifth Element
بروزشده در 1 سال پیش سه شنبه منتشر شده در 2 سال پیش چهار شنبه 184 بازدید
سال انتشار: 1997
امتیاز: 5.4 از 469 رأی
زبان فیلم: Hindi
مدت زمان: 180 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: India
نام فیلم: Mohabbat
بروزشده در 1 سال پیش جمعه منتشر شده در 1 سال پیش چهار شنبه 212 بازدید