دانلود زیرنویس فارسی فیلم های سال 2010 - ساب گیت

سال انتشار: 2010
امتیاز: 5.9 از 4,665 رأی
زبان فیلم: English
مدت زمان: 83 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: USA
نام فیلم: Bloomington
بروزشده در 1 سال پیش شنبه منتشر شده در 2 سال پیش چهار شنبه 156 بازدید
سال انتشار: 2010
امتیاز: 7.6 از 8,453 رأی
زبان فیلم: Mandarin
مدت زمان: 135 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: China
نام فیلم: Tang shan da di zhen
بروزشده در 1 سال پیش پنچ شنبه منتشر شده در 2 سال پیش چهار شنبه 103 بازدید
سال انتشار: 2010
امتیاز: 6.2 از 3,493 رأی
زبان فیلم: Mandarin
مدت زمان: 125 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: China
نام فیلم: Kong Zi
بروزشده در 1 سال پیش پنچ شنبه منتشر شده در 2 سال پیش چهار شنبه 124 بازدید
سال انتشار: 2010
امتیاز: 6 از 8,900 رأی
زبان فیلم: English
مدت زمان: 108 دقیقه|118 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: USA
نام فیلم: Ca$h
بروزشده در 1 سال پیش پنچ شنبه منتشر شده در 2 سال پیش چهار شنبه 156 بازدید
سال انتشار: 2010
امتیاز: 5.6 از 7,186 رأی
زبان فیلم: Hindi
مدت زمان: 129 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: India
نام فیلم: I Hate Luv Storys
بروزشده در 1 سال پیش چهار شنبه منتشر شده در 2 سال پیش چهار شنبه 142 بازدید
سال انتشار: 2010
امتیاز: 8.1 از 639,107 رأی
زبان فیلم: English
مدت زمان: 98 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: USA
نام فیلم: How to Train Your Dragon
بروزشده در 1 سال پیش چهار شنبه منتشر شده در 2 سال پیش چهار شنبه 150 بازدید
سال انتشار: 2010
امتیاز: 7.8 از 114,506 رأی
زبان فیلم: Korean
مدت زمان: 144 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: South Korea
نام فیلم: Ang-ma-reul bo-at-da
بروزشده در 1 سال پیش سه شنبه منتشر شده در 2 سال پیش چهار شنبه 177 بازدید
سال انتشار: 2010
امتیاز: 8.3 از 28,034 رأی
زبان فیلم: English
مدت زمان: 107 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: USA
نام فیلم: Temple Grandin
بروزشده در 1 سال پیش سه شنبه منتشر شده در 2 سال پیش چهار شنبه 115 بازدید
سال انتشار: 2010
امتیاز: 7.3 از 27,001 رأی
زبان فیلم: English
مدت زمان: 129 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: UK
نام فیلم: Another Year
بروزشده در 1 سال پیش شنبه منتشر شده در 2 سال پیش چهار شنبه 80 بازدید
سال انتشار: 2010
امتیاز: 6.6 از 87,403 رأی
زبان فیلم: Latin French English
مدت زمان: 117 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: UK USA
نام فیلم: Edge of Darkness
بروزشده در 1 سال پیش جمعه منتشر شده در 2 سال پیش چهار شنبه 54 بازدید