دانلود زیرنویس فارسی فیلم های سال 2010 - ساب گیت

سال انتشار: 2010
امتیاز: 7.1 از 130,169 رأی
زبان فیلم: English
مدت زمان: 101 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: USA
نام فیلم: It's Kind of a Funny Story
بروزشده در 1 سال پیش پنچ شنبه منتشر شده در 2 سال پیش چهار شنبه 81 بازدید
سال انتشار: 2010
امتیاز: 6.2 از 54,417 رأی
زبان فیلم: English
مدت زمان: 107 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: USA
نام فیلم: Step Up 3D
بروزشده در 1 سال پیش سه شنبه منتشر شده در 2 سال پیش چهار شنبه 89 بازدید
سال انتشار: 2010
امتیاز: 6 از 2,114 رأی
زبان فیلم: English
مدت زمان: 98 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: USA
نام فیلم: A Marine Story
بروزشده در 1 سال پیش سه شنبه منتشر شده در 2 سال پیش چهار شنبه 109 بازدید
سال انتشار: 2010
امتیاز: 7.6 از 73,776 رأی
زبان فیلم: Japanese
مدت زمان: 94 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: Japan
نام فیلم: Kari-gurashi no Arietti
بروزشده در 1 سال پیش دو شنبه منتشر شده در 2 سال پیش چهار شنبه 55 بازدید
سال انتشار: 2010
امتیاز: 7.8 از 33,781 رأی
زبان فیلم: Japanese
مدت زمان: 106 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: Japan
نام فیلم: Kokuhaku
بروزشده در 1 سال پیش یک شنبه منتشر شده در 2 سال پیش چهار شنبه 132 بازدید
سال انتشار: 2010
امتیاز: 5.4 از 11,729 رأی
زبان فیلم: English
مدت زمان: 90 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: Canada USA
نام فیلم: 16 Wishes
بروزشده در 1 سال پیش یک شنبه منتشر شده در 2 سال پیش چهار شنبه 168 بازدید
سال انتشار: 2010
امتیاز: 5.2 از 96,133 رأی
زبان فیلم: English
مدت زمان: 100 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: USA
نام فیلم: Legion
بروزشده در 1 سال پیش یک شنبه منتشر شده در 2 سال پیش چهار شنبه 145 بازدید
سال انتشار: 2010
امتیاز: 6.4 از 50,085 رأی
زبان فیلم: English
مدت زمان: 96 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: USA
نام فیلم: The Experiment
بروزشده در 1 سال پیش شنبه منتشر شده در 2 سال پیش چهار شنبه 102 بازدید
سال انتشار: 2010
امتیاز: 5 از 40,205 رأی
زبان فیلم: English
مدت زمان: 101 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: USA Canada
نام فیلم: Tooth Fairy
بروزشده در 1 سال پیش جمعه منتشر شده در 2 سال پیش چهار شنبه 103 بازدید
سال انتشار: 2010
امتیاز: 6.5 از 316,942 رأی
زبان فیلم: English Spanish
مدت زمان: 103 دقیقه|113 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: USA Bulgaria Spain
نام فیلم: The Expendables
بروزشده در 1 سال پیش جمعه منتشر شده در 2 سال پیش چهار شنبه 170 بازدید