دانلود زیرنویس فارسی فیلم های سال 2010 - ساب گیت

سال انتشار: 2010
امتیاز: 5.8 از 34,694 رأی
زبان فیلم: English
مدت زمان: 82 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: France Angola
نام فیلم: Rubber
منتشر شده در 1 سال پیش سه شنبه 111 بازدید
سال انتشار: 2010
امتیاز: 7.5 از 15,562 رأی
زبان فیلم: French English Italian German Yiddish
مدت زمان: 111 دقیقه|102 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: France
نام فیلم: Elle s'appelait Sarah
بروزشده در 1 سال پیش سه شنبه منتشر شده در 2 سال پیش چهار شنبه 115 بازدید
سال انتشار: 2010
امتیاز: 6.3 از 7,633 رأی
زبان فیلم: Mandarin
مدت زمان: 114 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: Hong Kong China Singapore
نام فیلم: Jin yi wei
بروزشده در 1 سال پیش سه شنبه منتشر شده در 2 سال پیش چهار شنبه 196 بازدید
سال انتشار: 2010
امتیاز: 6.5 از 37,579 رأی
زبان فیلم: English
مدت زمان: 96 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: USA
نام فیلم: The Joneses
بروزشده در 1 سال پیش سه شنبه منتشر شده در 2 سال پیش چهار شنبه 94 بازدید
سال انتشار: 2010
امتیاز: 6.1 از 31,304 رأی
زبان فیلم: English
مدت زمان: 112 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: USA
نام فیلم: 6 Souls
بروزشده در 1 سال پیش دو شنبه منتشر شده در 2 سال پیش چهار شنبه 130 بازدید
سال انتشار: 2010
امتیاز: 6.9 از 5,593 رأی
زبان فیلم: Finnish English Swedish Russian
مدت زمان: 92 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: Finland Sweden Ireland
نام فیلم: Napapiirin sankarit
بروزشده در 1 سال پیش یک شنبه منتشر شده در 2 سال پیش چهار شنبه 122 بازدید
سال انتشار: 2010
امتیاز: 6.9 از 10,208 رأی
زبان فیلم: French English
مدت زمان: 70 دقیقه|75 دقیقه|62 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: France Belgium
نام فیلم: Une vie de chat
بروزشده در 1 سال پیش جمعه منتشر شده در 2 سال پیش چهار شنبه 97 بازدید
سال انتشار: 2010
امتیاز: 6.2 از 3,801 رأی
زبان فیلم: English
مدت زمان: 70 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: USA
نام فیلم: The Drawn Together Movie: The Movie!
بروزشده در 1 سال پیش جمعه منتشر شده در 2 سال پیش چهار شنبه 100 بازدید
سال انتشار: 2010
امتیاز: 5.9 از 35,416 رأی
زبان فیلم: English
مدت زمان:
نوع: فیلم
محصول: USA
نام فیلم: After.Life
بروزشده در 1 سال پیش جمعه منتشر شده در 2 سال پیش چهار شنبه 114 بازدید
سال انتشار: 2010
امتیاز: 4.9 از 19,806 رأی
زبان فیلم: English
مدت زمان: 90 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: USA Canada
نام فیلم: Survival of the Dead
بروزشده در 1 سال پیش یک شنبه منتشر شده در 2 سال پیش چهار شنبه 189 بازدید