دانلود زیرنویس فارسی فیلم های سال 2012 - ساب گیت

سال انتشار: 2012
امتیاز: 3 از 5,795 رأی
زبان فیلم: English
مدت زمان: 79 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: USA Canada Germany
نام فیلم: BloodRayne: The Third Reich
بروزشده در 1 سال پیش یک شنبه منتشر شده در 2 سال پیش چهار شنبه 488 بازدید
سال انتشار: 2012
امتیاز: 6 از 84 رأی
زبان فیلم: Japanese
مدت زمان:
نوع: فیلم
محصول: Japan
نام فیلم: Ôoku: Eien - Emonnosuke · Tsunayoshi-hen
بروزشده در 1 سال پیش پنچ شنبه منتشر شده در 1 سال پیش سه شنبه 236 بازدید
سال انتشار: 2012
امتیاز: 6.3 از 7,841 رأی
زبان فیلم: French English Russian Swahili Danish
مدت زمان: 104 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: France
نام فیلم: Un plan parfait
بروزشده در 1 سال پیش سه شنبه منتشر شده در 2 سال پیش چهار شنبه 143 بازدید
سال انتشار: 2012
امتیاز: 6.6 از 2,520 رأی
زبان فیلم: Japanese
مدت زمان: 135 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: Japan
نام فیلم: Gyakuten saiban
بروزشده در 1 سال پیش سه شنبه منتشر شده در 2 سال پیش چهار شنبه 74 بازدید
سال انتشار: 2012
امتیاز: 6 از 1,485 رأی
زبان فیلم: Korean
مدت زمان: 113 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: South Korea
نام فیلم: Al-too-bi: Riteon too beiseu
بروزشده در 1 سال پیش یک شنبه منتشر شده در 2 سال پیش چهار شنبه 149 بازدید
سال انتشار: 2012
امتیاز: 8.2 از 61,242 رأی
زبان فیلم: English
مدت زمان: 86 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: Sweden UK Finland
نام فیلم: Searching for Sugar Man
بروزشده در 1 سال پیش پنچ شنبه منتشر شده در 2 سال پیش چهار شنبه 133 بازدید
سال انتشار: 2012
امتیاز: 8.1 از 35,373 رأی
زبان فیلم: Japanese
مدت زمان: 117 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: Japan
نام فیلم: Ookami kodomo no Ame to Yuki
بروزشده در 1 سال پیش سه شنبه منتشر شده در 2 سال پیش چهار شنبه 173 بازدید
سال انتشار: 2012
امتیاز: 7.5 از 43,534 رأی
زبان فیلم: English Spanish
مدت زمان: 99 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: UK USA
نام فیلم: The Imposter
بروزشده در 1 سال پیش دو شنبه منتشر شده در 2 سال پیش چهار شنبه 115 بازدید
سال انتشار: 2012
امتیاز: 5.4 از 1,052 رأی
زبان فیلم: English
مدت زمان: 85 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: Malaysia Japan USA
نام فیلم: War of the Worlds: Goliath
بروزشده در 1 سال پیش یک شنبه منتشر شده در 2 سال پیش چهار شنبه 134 بازدید
سال انتشار: 2012
امتیاز: 6.3 از 1,282 رأی
زبان فیلم: English Spanish
مدت زمان: 106 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: USA
نام فیلم: Bless Me, Ultima
بروزشده در 1 سال پیش جمعه منتشر شده در 2 سال پیش چهار شنبه 117 بازدید