دانلود زیرنویس فارسی فیلم های سال 2018 - ساب گیت

سال انتشار: 2018
امتیاز: 5.3 از 234 رأی
زبان فیلم: Japanese
مدت زمان: 106 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: Japan
نام فیلم: Funôhan
بروزشده در 1 سال پیش چهار شنبه منتشر شده در 2 سال پیش دو شنبه 195 بازدید
سال انتشار: 2018
امتیاز: 7.2 از 1,201 رأی
زبان فیلم: Japanese English
مدت زمان: 90 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: Japan
نام فیلم: Rizu to aoi tori
بروزشده در 1 سال پیش جمعه منتشر شده در 2 سال پیش دو شنبه 200 بازدید
سال انتشار: 2018
امتیاز: 7.4 از 45,135 رأی
زبان فیلم: Spanish
مدت زمان: 128 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: Spain
نام فیلم: Durante la tormenta
بروزشده در 1 سال پیش سه شنبه منتشر شده در 2 سال پیش دو شنبه 130 بازدید
سال انتشار: 2018
امتیاز: 8.1 از 8,458 رأی
زبان فیلم: English
مدت زمان: 93 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: USA
نام فیلم: Minding the Gap
بروزشده در 1 سال پیش سه شنبه منتشر شده در 2 سال پیش دو شنبه 242 بازدید
سال انتشار: 2018
امتیاز: 6.7 از 963 رأی
زبان فیلم: Spanish Catalan
مدت زمان: 107 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: Spain France Denmark
نام فیلم: Petra
بروزشده در 1 سال پیش چهار شنبه منتشر شده در 2 سال پیش دو شنبه 273 بازدید
سال انتشار: 2018
امتیاز: 7.3 از 2,182 رأی
زبان فیلم: Arabic
مدت زمان: 99 دقیقه|56 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: Germany USA Syria Lebanon Netherlands Qatar
نام فیلم: Kinder des Kalifats
بروزشده در 1 سال پیش چهار شنبه منتشر شده در 2 سال پیش دو شنبه 158 بازدید
سال انتشار: 2018
امتیاز: 8.5 از 26 رأی
زبان فیلم: English
مدت زمان:
نوع: فیلم
محصول: USA
نام فیلم: To Be a Soldier
بروزشده در 1 سال پیش چهار شنبه منتشر شده در 2 سال پیش دو شنبه 120 بازدید
سال انتشار: 2018
امتیاز: 5.3 از 280 رأی
زبان فیلم: Spanish
مدت زمان: 98 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: Mexico
نام فیلم: A ti te quería encontrar
بروزشده در 1 سال پیش چهار شنبه منتشر شده در 2 سال پیش دو شنبه 172 بازدید
سال انتشار: 2018
امتیاز: 6.8 از 217 رأی
زبان فیلم: Spanish
مدت زمان: 108 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: Spain France Argentina
نام فیلم: Con el viento
بروزشده در 1 سال پیش چهار شنبه منتشر شده در 2 سال پیش دو شنبه 125 بازدید
سال انتشار: 2018
امتیاز: 7.4 از 221 رأی
زبان فیلم: English
مدت زمان: 90 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: UK
نام فیلم: Spider-Man 2: Another World
بروزشده در 1 سال پیش چهار شنبه منتشر شده در 2 سال پیش دو شنبه 217 بازدید